Kirjakasa

Kotikutoinen lukijayhteisö

Decentralized

Friendly

Anti-Corporate

BookWyrm logo

Tervetuloa pienimuotoiseen, kotikutoiseen ja jäsentensä turvallisuutta ja hyvinvointia vaalivaan lukijayhteisöön!

Lue käyttöehtomme ennen kuin pyydät kutsulinkkiä.

Privacy Policy

Palvelimelle Kirja.casa ladatut tiedot tallennetaan Suomessa sijaitsevaan datakeskukseen. Palvelun tukena käytetään EU:n alueella toimivaa ulkopuolista sähköpostipalvelua, joka saa tietoonsa käyttäjien sähköpostiosoitteet.

Kirja.casa on yhteydessä fediversumin muihin palvelimiin. Fediversumin luonteeseen kuuluu, että muille palvelimille tallennetaan osa toisten palvelinten julkisista käyttäjätiedoista, ja palvelinten välillä siirtyvät tiedot riippuvat siitä, ketkä käyttäjät seuraavat ketäkin milläkin palvelimella. Kirja.casan ylläpito ei voi vaikuttaa näille muille palvelimille siirrettävien julkisten tietojen säilytykseen tai poistamiseen — käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietojaan Kirja.casan palvelimelta, mutta julkisista tiedoista voi jäädä kopioida muille palvelimille.

Kirja.casa sisältää ainoastaan sivujen teknisen toimivuuden kannalta välttämättömiä evästeitä, joiden toimintaan voi perehtyä tarkemmin BookWyrm-lähdekoodista (ks. linkki sivun alareunassa). Kirja.casa ei sisällä muiden tahojen seurantakoodeja tai mainoksia, eikä käyttäjiä yksilöiviä tietoja luovuteta muille tahoille muutoin kuin fediversumin yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti (ks. edellä).