Back
Åsa Avdic: Isola (Natur & Kultur) 2 stars

Året är 2037 och Sverige har i ett par generationer ingått i Vänskapsunionen efter att …

Bra början men

2 stars

Världsbygget är intressant och välpresenterat, man får tänka ut ganska mycket själv. Men själva berättelsen känns tunn och föga trovärdig.