Languages of the World

An Introduction

English language

Published Sept. 28, 2020 by Cambridge University Press.

ISBN:
978-1-108-78307-1
Copied ISBN!

View on OpenLibrary

4 stars (1 review)

8 editions

Pätevä ja ajantasainen yleisesitys

4 stars

Systemaattinen ja maantieteellisesti etenevä yleisesitys maailman kielikunnista ja niihin kuuluvista kielistä. Luetteloinnin lisäksi pysähdytään tarkastelemaan yksittäisten kielten piirteitä ja laajempia ilmiöitä esimerkkikielten kautta. Kovin syvällisesti kieliteoriaan tai -typologioihin ei kuitenkaan mennä, joten niiltä osin kannattaa lukea ennemmin muita lähteitä. Pääosin kirjan tiedot vaikuttavat tuoreilta ja näkemyksiin kielikunnista ja kielten erityislaatuisuudesta suhtaudutaan kriittisesti, mutta siellä täällä vilahtaa sensaatiohakuisuutta ja sellaisten väitteiden esittämistä, joita olen muualla nähnyt pidetyn vanhentuneena. Myös eri kielten esimerkkiaineistossa on hieman epätarkkuuksia. Kuitenkin suurten linjojen esittelyyn pätevä ja ajantasainen teos.